Bölüm 35. Paket Yönetimine Hızlı Bakış (Dpkg ve Apt)

apt-get update /etc/apt/sources.list dosyanızda belirtilen depo adreslerinden index güncellemesi yapar. Paket listeniz son halini almış olur.

apt-get install <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen paketin sisteminize kurulmasını sağlar. Bu paketin ihtiyaç duyduğu başka paketlerde varsa, onlarıda indirerek sisteminize kurar. Örnek: apt-get install hdparm

apt-get remove <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen paketin, sisteminizden kaldırılmasını sağlar. Örnek: apt-get remove hdparm

apt-get remove --purge <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen paketi sistemden kaldırır, yukarıdaki komuta ilave olarak, pakete ait tüm konfigurasyon dosyaları ve dizinleride (istisnai durumlar hariç) sisteminizden siler. Örnek: apt-get remove --purge hdparm

apt-cache search <aranacak_ifade> : <aranacak_ifade> ile belirtilen paket ismi veya kelime veya kelime grubunun apt-get update ile oluşturulmuş olan index listesinden aranmasını sağlar. Örnek: apt-cache search dhcp, apt-cache search kernel-header*, apt-cache search "dhcp client"

apt-get upgrade : Sistemin güncel tutulmasını sağlar. Sisteminizde kurulu olan paketlerin, index listenizde daha yeni bir sürümü veya güvenlik yaması uygulanmış bir sürümü varsa, ilgili paketi yenisi ile değiştirir.

[Not]Not

Güvenlik yamalarından faydalanabilmek için, /etc/apt/sources.list dosyanızda güvenlik ile ilgili depo adresinin olması gerekir.

Stable sürüm için :

deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free

veya TR'deki yansısı olan

deb http://ftp.tr.debian.org/debian-security stable/updates main contrib non-free

satırının yer alması gereklidir.

apt-get dist-upgrade : Sisteminizi bir üst sürüme terfi ettirmenizi sağlar. Mevcut kullandığınız sürümün, yeni bir versiyonu çıktığında veya mevcut sürümünüzden, bir sonraki sürüme geçmek istediğinizde (stable'dan testing'e veya testing'den unstable'a gibi) sisteminizi terfi ettirmenizi sağlar.

apt-cache show <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen, paketin boyutu, sorumlusu, mimarisi,versiyonu ve md5sum'i gibi bilgileri verir. Örnek; apt-cache show hdparm

apt-cache depends <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen paketin bağımlı olduğu paketleri gösterir. Yani <paket_ismi> ile belirttiğiniz paketin kurulacağı zaman hangi paketlerede ihtiyaç duyacağı listelenir. Örnek: apt-cache depends php4

dpkg-reconfigure <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen paketi, yeniden kurulumdan sonra tekrar yapılandırabilmenizi sağlar. Örnek: dpkg-reconfigure xserver-xfree86

[Not]Not

dpkg-reconfigure her paket için çalışmaz, sadece debconf aracını kullanan paketler için çalışır.

dpkg -L <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen paketin içerisindeki dosyaları listeler. Örnek: dpkg -L php4

dkpg -S <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen dosyanın, hangi paket veya paketler içerisinde olduğunu gösterir. Örnek: dpkg -S /usr/include/locale.h, dpkg -S /usr/bin/wget

dpkg -l <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen paket ile ilgili isim, versiyon, açıklama ve sisteminizde o paketin durumunu (sisteminizde kurulumu, kurulmuş kaldırılmışmı vb. bilgilerini) gösterir. Örnek: dpkg -l "php4", dpkg -l | grep "dhcp"

dpkg -i <yüklenecek_paket_ismi_versiyonu_mimarisi.deb> Daha önce diskimize indirilmiş bir paketin sisteme kurulmasını bu yöntem ile sağlayabiliriz. Örnek: dpkg -i rsync_2.5.5-0.6_i386.deb (rsync_2.5.5-0.6_i386.deb paketinin diskimizde bulunması gerekli)

dpkg --purge --force-depends <paket_ismi> : <paket_ismi> ile belirtilen paketin -varsa- bağımlı olduğu diğer paketleri göz ardı ederek, sadece <paket_ismi> ile belirtilen paketi sistemden kaldırır. Örnek: dpkg --purge --force-depends exim4

apt-setup : /etc/apt/sources.list dosyanızdaki depo adreslerini yeniden düzenleyebilmenize olanak sağlayan yararlı ve kullanımı kolay bir araçtır.

apt-get autoclean : Sisteminizde artık kullanılmayan, eski ve işe yaramayacak (indirilmesi mümkün olmayan) .deb paketlerini /var/cache/apt/archives/ dizininden siler.

apt-get clean : /var/cache/apt/archives/ dizinindeki tüm deb paketlerini siler.