Bölüm 34. Grub Önyükleyici Yöneticisi ve Açılış Kayıtları

GRUB'a ait ayar dosyaları grub.conf (menu.lst olarakda ulaşabilirsiniz) dosyası içerisinde yer alır. Bu dosyayı daha sonrada isteğinize göre düzenlemek isterseniz bilmeniz gereken bir kaç önemli veri var. Bunlar;

34.1. Window'un Açılış Kaydına Eklenmesi

Windows'u Linux dağıtımınız tarafından kullanılan Grub önyükleyici yöneticisi ile açılış kaydına ekleyebilmek için aşağıdakine benzer satırların olması yeterlidir.

[1] title Windows
[2]	rootnoverify (hd0,0)
[3]	makeactive
[4]	chainloader +1

1 nolu satırda title ile açılış kaydında görülmesini istediğimiz ismi belirtiyoruz. Bu ismin söz konusu işletim sistemini ifade edebilmesi açısından Windows gibi bir başlık uygun olur.

2 nolur satırda Windows'un yer aldığı disk ve disk bölümünün belirtilmesinde kullanılır. (hd0,0) ifadesi daha öncede bahsettiğimiz üzere birinci diskimizin birinci bölümünü işaret eder.

3 nolu satırda yer alan makeactive root ile belirtilen birincil disk bölümünün açılış için etkinleştirilmesini sağlar.

4 nolu satırda kullanılan chainloader belirtilen dosyayı zincirleme yükleyici olarak yükler ya da rootnoverify ile belirtilen disk bölümünde önyükleme imgesinin hangi sektörde bulunduğuna işaret eder. chainloader +1 kullanımı rootnoverify ile belirtilen bölümün ilk sektöründen önyüklenmesini belirtir.

/boot/grub/menu.lst dosyasında uygun değişikliği yaptıkdan sonra grub-install /dev/sdX benzeri bir komut ile değişikliklerin MBR'ye yazılmasını sağlamalıyız.

[Not]Not

grub-install /dev/sdX komutundaki sdX MBR'un yazılması gereken diski ifade eder. Bu sizde sda,sdb veya hda, hdb gibi değerler olabilir. Bu isimlendirmenin ne şekilde yapılmış olduğunu fdisk -l ile görebilirsiniz.