Bölüm 31. Diğer Yardımcı Araçlar

31.1. Zip/Unzip

apt-get install zip unzip

31.2. Rar/Unrar

apt-get install rar unrar