Bölüm 29. Windows Disk Bölümünün Bağlanması

VFAT ve NTFS dosya sistemleri Linux dosya sistemi değillerdir. Siz bu dosya sistemlerini sisteminizde bağladığınız (mount) zaman Linux çekirdeği tarafından bu dosyalara spesifik kullanıcı id'si (UID), grup id'si (GID) ve erişim izinleri verilir. Debian tarafından bu dosyalara erişim izinleri verilirken erişim izinleri normal kullanıcıların (root yetkisinde olmayan) bu dosyaları okumasına ve yazmasına izin verilmeyecek şekilde düzenlenir.

Şayet tüm kullanıcıların bu dosya sistemi üzerinde okuma yapmasına ve yazmasına izin vermek istiyorsanız dosya sistemini bağlarken, umask ifadesi ile erişim yetkilerini düzenlemeniz gerekir.

Tüm kullanıcılar için okuma ve çalıştırma iznini sağlayacak olan 755 (rwxr-xr-x) değerini umask ile belirtebilmek için 022 (777-755) değerini girmek gerekir. Bunu /etc/fstab dosyası üzerinde örneklemek gerekirse;

/dev/disk_bölümü /bağlama/noktası auto defaults,uid=USERID,gid=GROUPID,umask=022 0 0

şeklindeki bir yapı ile uid'si USERID ve gid'si GROUPID ile belirtilen kullanıcıların /dev/disk_bölümü'ne erişim yetkilerini 755 olarak düzenlemiş oluyoruz.

veya uid ve gid parametreleri yerine users ifadesi ile tüm kullanıcıların erişimine izin vermiş olursunuz. Bu defa tüm kullanıcılara okuma,yazma ve çalıştırma izni vermek isteyelim. Bunun için umask değerimiz 000 (777-777) olacaktır. Buna örnek olarakda;

/dev/disk_bölümü /bağlama/noktası auto defaults,users,umask=000 0 0

şeklindeki fstab satırı uygun olacaktır. Bu biçeme uygun olan satırı /etc/fstab dosyası içerisine yerleştirdiğinizde makinenizin her yeniden başlatılmasında bu dosyadaki satırlar işletilecek ve gerektiği şekilde aktif edilecektir.

29.1. Türkçe Karakter Problemi

Mount işleminde türkçe karakterlerin düzgün görüntülenebilmesi için iocharset parametresini kullanabilirsiniz. Bunun için sisteminizde gerekli yerellerin yüklü olduğuna emin olun. iocharset = iso8859-9 şeklindeki bir kullanım için sisteminizde tr_TR ISO-8859-9 yerelinin, iocharset = utf8 şeklindeki bir kullanım için tr_TR.UTF-8 yerelinin yüklü olduğuna emin olunuz.

Gerekli yerelleri yüklemek için dpkg-reconfigure locales komutunu kullanabilirsiniz.

29.2. Fstab Dosyasının İçeriğini Aktif Etme

Fstab dosyası içerisinde yeni bir düzenleme yaptıkdan sonra mount -a komutu ile fstab içeriğini yeniden okutup uygulatabilirsiniz. Veya yeni eklediğiniz fstab girişini aktif edebilmek için;

mount /bağlama/noktası (örn: mount /win/c)

biçemine uygun komutla ilgili bağlama noktasını aktif edebilirsiniz.

[Not]Not

already mounted şeklinde bir mesaj alırsanız bu bağlamaya çalıştığınız alanın zaten aktif olarak sistemde bağlı durumda olduğunu belirtir.

Bu alanı daha önce bağlamış ancak daha sonradan fstab'da değişiklik yapmış ve bu alanın yeniden yeni parametrelerle bağlanmasını istiyorsanız iki yöntem uygulanabilir;

Birincisi mount /bağlama/noktası -o remount (örn: mount /win/c -o remount) şeklinde remount parametresini kullanmak.

Diğeri aşağıdaki şekilde bağlı olan alanı önce umount edip daha sonra yeniden mount etmek.

umount /bağlama/noktası (örn: umount /win/c)
mount /bağlama/noktası (örn: mount /win/c)

29.3. Bağlanılması İstenilen Sürücüyü Tespit Etmek

fdisk -l komutu ile diskinizin bölümleme tablosu hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu komut ile elde edeceğiniz sonuca göre diskinizdeki bölümleri uygun dizinlere bağlayabilirsiniz.

29.4. Çeşitli Örnekler

/dev/hda1 olan Windows'a ait disk bölümümüzü Linux'de /win/c olarak bağlamak isteyelim ve bu alana tüm kullanıcıların tüm yetkilerle sorunsuzca erişimini sağlayalım.

mkdir /mnt/c
mount -t auto -o defaults,users,umask=000 0 0 /dev/hda1 /mnt/c

sonuç alırsak yukarıdaki satırı /etc/fstab içerisine aşağıdaki şekilde taşımalıyız

/dev/hda1 /mnt/c auto defaults,users,umask=000 0 0

Türkçe karekter desteği de verebilmek için dpkg-reconfigure locales komutu ile yerellerimizi kontrol edelim. Sistemimizde tr_TR ISO-8859-9 ve tr_TR.UTF-8 yerellerinin olmasına dikkat edelim. Daha sonra /etc/fstab içerisinde;

/dev/hda1 /mnt/c auto defaults,users,iocharset=iso8859-9,umask=000 0 0

veya daha uygun olabilecek

/dev/hda1 /mnt/c auto defaults,users,iocharset=utf8,umask=000 0 0

ile sorunsuzca tüm /win/c alanına erişebiliyor olmamız gerekir.

29.5. NTFS'de Yazma Desteği

NTFS Microsoft Windows NT, 2000, XP ve 2003 tarafından kullanılan dosya sistemidir. Şayet NTFS olan bir disk bölümüne Linux üzerinden dosya yazmak istiyorsanız çekirdeğinizde NTFS file system support bölümünde NTFS write support desteğinin aktif edilmesi gerekir. Bu destek çekirdeğinizde verilmemiş olabilir. Her ne kadar çekirdek içerisinde NTFS dosya sistemine yazma işlemi için gerekli sürücü bulunsa bile verilerin bütünlüğü için hiç bir şekilde garanti verilmemiştir. Bu verilerinize kesinlikle zarar verir anlamına gelmemekle birlikte çok düşük ihtimalle de olsa oluşabilecek istenmeyen sonuçlar için uyarı niteliği taşımaktadır.

Dilerseniz Linux çekirdeğindeki bu destek yerine, MS Windows çekirdeğini emule ederek üzerinde ntfs.sys sürücüsü çalıştırarak NTFS için daha sağlıklı ve daha doğal bir ortam hazırlayan captive yazılımı ile de NTFS dosya sistemine tam erişim (yazma ve okuma) yapabilirsiniz.

Captive ile ilgili detaylı bilgiye ve bu yazılıma http://www.jankratochvil.net/project/captive adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca, NTFS ile ilgili daha detaylı bilgi için http://linux-ntfs.sourceforge.net adresine göz atmanız yararlı olacaktır.