Bölüm 22. Yazıcı (Printer) Kurulumu ve Yapılandırılması

22.1. Cups (Common UNIX Printing System)

apt-get install cupsys cupsys-bsd cupsys-client foomatic-bin samba smbclient gs-esp a2ps

Ardından http://localhost:631/admin ile CUPS yönetici paneline ulaşıp gerekli ayarları yapabilirsiniz.

22.2. HP Yazıcılar İçin Sürücüler

http://hp.sourceforge.net