Bölüm 21. USB Cihazlar

Elinizdeki herhangi bir USB aygıtın düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli veya olmasında fayda olan modüller ve yazılımlar;

Aşağıda yukarıdaki ifadelerin resimsel anlatımı bulunmaktadır.

Şekil 21.1.

USB aygıtların kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye http://www.serdaraytekin.com/docs/os/debian/debian-usb-devices.html adresinden ulaşabilirsiniz.