Bölüm 11. Ofis Yazılımları

11.1. OpenOffice (OOo)

apt-get install openoffice.org openoffice.org-l10n-tr openoffice.org-help-tr

11.1.1. Türkçe İmla Denetçisi (Zemberek)

Zemberek, Türkçe kelime denetleme, kelime çözümleme, Türkçe karakter kullanılmadan yazılan yazıların donüştürülmesi, heceleme, kodlama problemleri ile bozulmuş yazıların temizlenmesi işlemlerini gerçekleştiren OpenOffice eklentisidir.

Bu eklentinin nasıl uygulanabileceğine dair bilgiye http://www.debian-tr.org/?q=java-oo.org-zemberek adresinden ulaşabilirsiniz.

11.2. Koffice

apt-get install koffice koffice-i18n-tr

11.3. AbiWord

apt-get install abiword xfonts-abi

11.4. Lyx

apt-get install lyx

11.5. PS/PDF Görüntüleyiciler

11.5.1. Kpdf

apt-get install kpdf

11.5.2. Xpdf

apt-get install xpdf

11.5.3. Kghostview

apt-get install kghostview

11.5.4. Ghostview

apt-get install ghostview

11.6. Scan & OCR Yazılımları

11.6.1. Kooka

apt-get install kooka