Bölüm 9. Ağ Ayarları

Debian'da ağ ayarlarınızı gerek el yordamı ile gerekse ağ yapılandırma araçlarını kullarak yapabilirsiniz. Ağ ayarlarına ilişkin en temel ayarlar /etc/network/interfaces içerisinde yer alır. Alan adlarının çözümlenebilmesi için ise /etc/resolv.conf dosyanızı düzenlemeniz gerekir.

etherconf paketi ağ yapılandırmanız konusunda size yardımcı olacak bir araçtır. Bu paketi sisteminize kurup dpkg-reconfigure etherconf komutu ile yapılandırmayı başlatabilirsiniz.

Şayet ortamda DHCP sunucusu var ve bu sunucu üzerinden IP adresi alacak şekilde sisteminizi ayarlamak istiyorsanız makinenizde herhangi bir dhcp istemcisinin olması gerekir. Sizin sistemizde kurulu bir dhcp istemcisi varmı diye, dpkg -l| grep DHCP komutu ile kontrol edebilirsiniz. Şayet yüklü değil ve dhcp istemcisine ihtiyacınız varsa apt-get ile dhcp-client isimli dhcp istemcisini veya pump isimli dhcp-istemcisini yükleyebilirsiniz.

eth0 arabiriminin dhcp üzerinden ip adresi alacak şekilde yapılandırılmasına örnek verecek olursak /etc/network/interfaces dosyanızda aşağıdakine benzer kayıt olacaktır.

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Daha sonra /etc/init.d/networking restart veya ifup eth0 şeklinde eth0 arabiriminizin DHCP sunucuzu üzerinden IP adresini almasını sağlayabilirsiniz.

Ip adresini sabit olarak elle veriyor iseniz de;

auto eth0
iface eth0 inet static
  address AAA.AAA.AAA.AAA
  netmask NNN.NNN.NNN.NNN
  gateway GGG.GGG.GGG.GGG

benzeri kayıtlar yer almalı. Aktif etmek için ise /etc/init.d/networking restart komutunu işletebilirsiniz.

[Not]Not

auto eth0 satırı her açılışta eth0 arabiriminin aktif edileceğini ifade eder.

Alan adı sunucuları içinde /etc/network/interfaces dosyanızda aşağıdaki biçeme uygun kayıtlar bulunmalı.

nameserver NNN.NNN.NNN.NNN
nameserver NNN.NNN.NNN.NNN

9.1. Makine İsmi (hostname) Tanımlanması veya Değiştirilmesi

Makinenizin ismini değiştirmek veya yeni isim atamak için hostname komutunu kullanabilirsiniz. hostname komutu sistem açılışında /etc/hostname dosyasından makine ismini okuyarak makine ismini aktif eder. Tanılmadığınız makine isminin kalıcı olmasını sağlamak için /etc/hostname dosyasınada bu ismi girmeniz gereklidir.

Ayrıca /etc/hosts dosyanızda makine isminiz ile ilgili bir girişin olması uygun olacaktır. Makine isminizin foo olduğunu ve sabit IP adresine sahip olduğunuzu düşünürsek aşağıdaki biçemde kayıt girişi uygundur.

Ayrıca makinenizin yeniden başlatılması sırasında ağ yapılandırmanızın /etc/hotplug/net.agent tarafından aktif edilmesini sağlamak için /etc/network/interfaces dosyanızda aşağıdaki satırların bulunması gerekir.

NNN.NNN.NNN.NNN foo.domainisminiz.com foo

Şayet eth arabiriminiz DHCP üzerinden IP alacak şekilde ayarlanmışsa bu defa biçem şu şekilde;

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost foo

veya

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.1.1 foo

şeklinde olmalı. Ayrıca /etc/nsswitch.conf dosyanızda da;

hosts:  files dns

şeklindeki kaydın yer alıyor olmasına dikkat ediniz