Bölüm 2. Debian Kurulum Yöntemleri

2.1. Disket

CDROM vs. gibi daha makul seçenekleri kullanamayacak durumda iseniz disket ile Debian önyüklemesini yapabilirsiniz. Bunun için http://ftp.debian.org/debian/dists/sarge/main/installer-i386/current//images/floppy/ adresinden temin edeceğiniz boot.img dosyasını uygun şekilde diskete yazmanız gerekir.

2.1.1. Önyükleme Disketinin Linux veya Unix Sistemler Üzerinden Oluşturulması

Linux veya Unix sistemler üzerinden Debian önyükleme disketi oluşturmak için;

dd if=boot.img of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync;sync

komutu ile boot.img'yi diskete yazmış olacaksınız.

2.1.2. Önyükleme Disketinin Windows Üzerinden Oluşturulması

Windows üzerinden Debian önyükleme disketi oluşturmak içinde Windows üzerinde çalışabilen rawwrite programını kullanabilirsiniz. Windows için rawwrite programını http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/rawwrite.htm adresinden temin edebilirsiniz. Bu programla yine yukarıdaki adresten çekeceğiniz boot.img imajini diskete yazabilirsiniz.

2.2. USB Hafıza Ünitesi

USB desteğine sahip bir GNU/Linux makine üzerinden USB diskinizi Debian için yükleme yapacak duruma getirebilirsiniz.

2.2.1. USB diskin kurulum için hazırlanması - en kolay yöntem

http://ftp.debian.org/debian/dists/sarge/main/installer-i386/current//images/hd-media/

adresinden temin edeceğiniz boot.img.gz dosyasını aşağıdaki şekilde USB diskinize aktarabilirsiniz. Örnekte diskin /dev/sda olarak erişilebilir olduğu farzedilmiştir.
zcat boot.img.gz > /dev/sda
Bu işlemden sonra mount /dev/sda /mnt şeklinde diskinizi bağlayın ardından netinst veya businesscard ISO dosyalarından tercihiniz olanı USB diske aktarın (imaj dosyalarının uzantısı .iso olmalı). Ardından USB diskinizin bağını umount /mnt şeklinde kaldırıp, kurulum için kullanabilirsiniz.

2.2.2. USB diskin kurulum için hazırlanması - en esnek yöntem

Bu defa bir öncekine göre daha esnek ve özelleştirilmiş bir yöntem uygulayağız. Bunun için UBS diskimizin ilk bölümünü (sda1) kullanacağız.
[Not]Not

USB diskler genelde FAT16 dosya sistemi ile gelirler, Ayrıca çoğu USB disk yeniden bölümlendirilmeye ihtiyaç duymaz içerisinde /dev/sda1 ile ulaşılabilen tek alan mevcuttur. Şayet gerek duyarsanız (/dev/sda1 yoksa) bölümleme için cfdisk aracını kullanabilirsiniz. Ardından mkdosfs /dev/sda1 ile FAT16 bölümünü oluşturun. mkdosfs komutu dosfstools paketinin içerisinden çıkar.

Şimdi sırada SYSLINUX'un diske aktarılmasına geldi. Bunun için

syslinux /dev/sda1

ile /dev/sda1 üzerinde önyükleme kaydı ve önyükleme kodunu içeren ldlinux.sys dosyasının oluşmasını sağladık. Bu işlem sırasında /dev/sda1'in herhangi bir disk bölümüne bağlanmamış olmasına dikkat ediniz. Ardından mount /dev/sda1 /mnt ile diskinizi ilgili dizine bağlayın ve yine http://ftp.debian.org/debian/dists/sarge/main/installer-i386/current//images/hd-media/ adresinden aşağıdaki dosyaları USB diskinize kopyalayın.

  • vmlinuz (kernel binary)
  • initrd.gz (initial ramdisk image)
  • syslinux.cfg (SYSLINUX configuration file)

ardından sysconfig.cfg dosyasını aşağıdaki şekilde düzenleyin.

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz ramdisk_size=12000 root=/dev/rd/0 init=/linuxrc rw

Buradaki ramdisk_size değerini ihtiyacınıza göre arttırabilirsiniz. Önyükleme işlemi hata ile sonuçlanırsa append satırına devfs=mount,dall değerinide ilave edip deneyin.

Şimdi netinst veya businesscard ISO dosyalarından tercihiniz olanı USB diske aktarın (imaj dosyalarının uzantısı .iso olmalı). Ardından USB diskinizin bağını umount /mnt şeklinde kaldırıp, kurulum için kullanabilirsiniz.

[Not]Not

USB diskinizden önyükleme işlemi hata verirse aşağıdaki komut ile MBR'yi onarmaya çalışın

install-mbr /dev/sda

Şayet iso imajı kullanmadan ağ üzerinden kurulum yapmak isterseniz (usb diski sadece önyükleme için kullanmak isterseniz) yukarıdaki initrd yerine http://ftp.debian.org/debian/dists/sarge/main/installer-i386/current/images/netboot/debian-installer/i386/ adresindeki initrd'yi kullanınız. hd-media/initrd.gz ağ üzerinden kurulumu desteklemez.

2.3. Harddisk

Kurulumu USB diskte olduğu gibi, HDD üzerinden de yapabilirsiniz. Bunun içinde kurulum aracı olarak kullanacağınız diskinizde önyükleme işleminin ayarlanması ve gerekli .iso dosyasının HDD'ye aktarılması gerekir.

Çok fazla kullanılan bir yöntem olmadığını düşündüğüm için bu konu ile ilgili ayrıntıya yer vermeyeceğim (en azından şimdilik). Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://d-i.alioth.debian.org/manual/en.i386/ch04s05.html#files-lilo bölümünden ulaşabilirsiniz.

2.4. CD-ROM/DVD-ROM

En çok tercih edilen yöntemdir. Gerekli iso imajlarını indirip CD'ye aktararak kurulumu başlatmak yeterlidir.

2.5. Ağ

PXE protokolünü destekleyen bir ağ kartınız varsa, ağ üzerinden önyükleme işlemini başlatarak yine ağ üzerinden kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Bu konu ile ilgili olarak da http://www.debian-tr.org/?q=pxe-installation adresinden gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

2.6. Un*x veya GNU Sistem

Var olan bir Un*x sistem üzerinden de Debian kurulumu yapabilirsiniz.

Amacımız farklı bir dağıtım ile çalışan makineye, Debian Gnu/Linux kurup, makineyi Debian'a geçirmek olabilir veya uzaktaki makineye taktığımız başka bir diske Debian kurup bu diski kurulumu yaptığımız makine ile aynı donanımsal özelliklere sahip başka bir makineye takarak çalıştırmak olabilir.

Bu işlemi yaparken kullanacağımız araç debootstrap olacaktır. Bu konuda da detaylı bilgiye http://www.debian-tr.org/?q=remote-debian-installation adresinden ulaşabilirsiniz.